През седмицата се състояха срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания с кандидати за кметове от различни политически сили

През седмицата се състояха срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания с кандидати за кметове от различни политически сили