Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини


 Интергрупата  за хора с увреждания: членовете на ЕП обсъждат приоритетите за правата на хората с увреждания до Европейските избори.

Интергрупата на Европейския парламент за хората с увреждания се срещна на 5 октомври за да адресира предстоящите приоритети на групата преди Европейските избори.  Срещата се фокуси над:

  • Предложението за Директива, която да създаде Европейската карта за хората с увреждания и картата  за паркиране.
  • Прогресът и оставащите важни инициативи в рамките на Стратегията за хората с увреждания 2021-2030 г.
  • Перспективата на Европейското движение на хората с увреждания за настоящите законодателни въпроси, които се обсъждат в Европейските институции.
  • Инициативи, които ще се стремят да спомогнат за възможностите и процедурите в Европейския парламент по отношение на въпросите за хората с увреждания.
  • Съобщение за обявяване на Седмицата на правата на хората с увреждания в ЕП, която ще бъде от 27 ноември до 4 декември.
  • Европейски избори.

Read the complete article to know more about the latest meeting of the Disability Intergroup

Какво представлява Законът за Изкуствения интелект?

Законът за Изкуствения интелект (ИИ) е предложение на Европейската комисия , за да  се регулира ИИ, който се разработва и/или използва в Европа. Законът се опитва да осигури съответствие на ИИ с правата на човека, включително и неприкосновеност на личния живот, недискриминация, прозрачност,  човешки надзор и социално и екологическо благосъстояние.

Но защо това е важно?

Прочетете цялата статия за Закона за ИИ за да разберете за възможното въздействие на ИИ върху правата на хората с увреждания.

Read the complete article on the Artificial Intelligence Act to explore its possible impact on Disability rights.

Полезна информация