СИБ участва в Първия Национален конгрес по инсулт

СИБ участва в Първия Национален конгрес по инсулт

В периода 20 - 22 октомври 2023 г., в хотел „Рамада“, гр. София се проведе Първият Национален конгрес по инсулт, организиран от Българско дружество по инсулт (БДИ). Събитието бе посветено на проблемите и предизвикателствата, пред които е изправена страната ни  – световен лидер по заболеваемост и смъртност от мозъчен инсулт и имаше за цел да фокусира вниманието на възможно най-широк кръг от специалисти от областта на неврологията, общата и спешна медицина, неврохирургията, образната диагностика, ендокринологията, кардиологията, нефрологията, анестезиология и др.

На форума участва Георги Георгиев – ръководител на Направление „Организационно-методическа дейност“ в ЦУ на СИБ.

Основни теми и въпроси пред участниците на Конгреса бяха:

        - защо толкова малко българи с инсулт се лекуват специфично;

        - трябват ли ни промени в клиничните пътеки и в каква насока;

        - иновации в диагностиката и лечението на инсулта;

        - инсулт и други заболявания;

        - диагностика и лечение на остър инсулт и др.

В рамките на тридневната програма участваха доказани специалисти от България, така и гост-лектори от Италия, Германия и Сърбия, които разказаха за опита, който имат от лечението му в своите страни. Присъстваха и представители на институциите, неправителствени и пациентски организации.

Председателят на Българското дружество по инсулт доц. Росен Калпачки представи проект на БДИ на Национален план за действие при пациенти с мозъчен инсулт.

Форумът приключи с първи вариант на Националния план за борба с инсулта, който ще бъде обсъден, доразвит и представен на вниманието на Министерството на здравеопазването и на Министерския съвет.

В прикрепения файл може да се запознаете с проекта на БДИ на Национален план за действие при пациенти с мозъчен инсулт