Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

 

ООН играе съществена роля за подобряване на правата на хората с увреждания в целия свят.

 

Длъжностните лица и държавните служители на ООН имат важна роля в гарантиране подкрепата, включително и хуманитарната помощ за маргинализираните общности в целия свят. Ние строго осъждаме всички нападки срещу цивилни и персонал на ООН и призоваваме всички страни да осигурят сигурност на служителите на ООН.  

Нещо повече, ние подчертаваме значението на експертите и комитетите на ООН като безпристрастни поддръжници на човешките права. Ние от ЕФХУ поддържаме близък контакт и сътрудничество с комитети като:

  • Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания и
  • Комитетът за елиминиране на дискриминацията срещу жените (CEDAW)

Техните препоръки трябва да се уважават и прилагат.В Деня на ООН, ние изразяваме нашата благодарност за ценната работа със Специалния Докладчик на ООН за правата на хората с увреждания.

Read the complete article on the UN

Хора с увреждания – интегрирано развитие: ЕС и глобалната мрежа за действие за хората с увреждания.

 

Global Action on Disability (GLAD) Network  Неотдавнашната  годишна генерална среща на Глобалната мрежа за действие на хората с увреждания в Брюксел, организирана от ЕК и ЕФХУ затвърди ангажимента на ЕС за интегрирано развитие на хората с увреждания.

Тази мрежа служи като динамичен хъб/център обединяващ  донори, различни държавни агенции, публични и частни фондации и важни коалиции в рамките на движението на хората с увреждания. Тяхната обща цел е преследването на интегрирано международно развитие и хуманитарна дейност с различни работни групи, фокусиращи се на различни теми ( климат, пол, образование и други).

Read how EDF and the EU contributed to the meeting

Полезна информация