Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

·        Новини за Интергрупата за хората с увреждания.

 

Интергрупата на хората с увреждания : Членовете на ЕП обсъждат приоритетите за правата на хората с увреждания до Европейските избори.

Членът на ЕП Моника Семедо  организира среща на Интергрупата на хората с увреждания към ЕП на 5 октомври за да  се обсъдят останалите приоритети на групата преди изборите. Срещата се фокусира върху предложението за Директива за създаване на Европейска карта за хората с увреждания и Карта за паркиране,  прогреса и оставащите по важни инициативи и действия по Европейската стратегия за правата на хората с увреждания 2021 – 2030;  представите на Европейското движение на хората с увреждания за настоящето законодателство, което е в процес на обсъждане от Европейските институции; усилията да се затвърдят органите и процесите на Европейския парламент по отношение на проблемите на хората с увреждания и обявяването на Седмица на Европейския парламент за правата на хората с увреждания от 27 ноември до 4 декември.

 Прочетете приоритетите на Интергрупата преди изборите за ЕС [ 6 ]

30 членове на ЕП подписаха питане към Европейската комисия  за правото на хората с увреждания да участват в изборния процес.

 

Миналото лято, членове на Интергрупата на хората с увреждания изпратиха писмено запитване до Европейската комисия  за правата на хората с увреждания да участват в изборния процес members of the Disability Intergroup sent a question for a written answer to the European Commission, on the rights of persons with disabilities to participate in the electoral process. 

Само няколко месеца преди Европейските избори, членовете на ЕП питат за детайлите за това кога планира Комисията да публикува ръководство за добри изборни практики, с което да се засегне и участието на хората с увреждания, което беше обявено в стратегията 2021-2030 за правата на хората с увреждания за 2023 г. и как това ръководство ще осигури правото на всички хора с увреждания да участват в изборните процеси в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и това право да бъде спазено в целия ЕС.

 Прочетете отговора на Европейската комисия на техните въпроси [ 8 ]

Член на ЕП Моника Семедо:

  • Организира и  председателства среща на Интергрупата на хората с увреждания в Страсбург. След срещата тя публикува статия подчертавайки как Европейската карта за хората с увреждания ще улесни живота на 100 милиона хора с увреждания published an article highlighting how the European Disability Card will facilitate the life of 100 million persons with disabilities  и приветства съобщението на Европейската комисия за предстоящите упътвания/ ръководство за улесняване достъпността и интеграцията на хората с увреждания в следващите Европейски избори през 2024 г.
 

Член на ЕП  Ádám Kósa:

  • В съответствие с ангажимента на члена на ЕП Ádám Kósa, Европейският парламент под лидерството на Президента Roberta Metsola, организира наличието на международен жестомимичен превод по време на живото излъчване на Обръщението за състоянието на съюза 2023 г.   Тази крачка осигури по широка аудитория, включвайки и глухите хора в мероприятието.

 

  • На 4 октомври, членът на ЕП Ádám Kósa, заедно с други двама колеги от Интергрупата се срещнаха с Алесандро Киокети, генерален секретар на ЕП за да обсъдят възможността за назначаване на координатор, който ще свързва всички Генерални дирекции и служби в ЕП, които се занимават с въпросите за хората с увреждания и достъпността.  Този координатор трябва да има активна административна роля в ЕП. Главният секретар Киокети и Президента Метсола постигнаха съгласие за тази нова позиция.
     

Членът на ЕП Киара Джема:

  • През лятото, членът на ЕП, Киара Джема организира и бе домакин на поредицата от „АПЕРО“ на брега, с което искаше да привлече вниманието към проблемите за достъпен туризъм и за нарушаване на архитектурните бариери.

Интервю с члена на ЕП Лусия Дуриш Николсонова.

В това интервю, ние разговаряхме с члена на ЕП Лусия Дуриш Николсонова  за законовия процес за предложението за новата Европейска карта за хората с увреждания и картата за паркиране. Ние също обсъдихме и Европейските избори и правото на хората с увреждания за предстоящия мандат и защитата на хората с увреждания в контекста на въоръжени конфликти.

Прочетете нашето интервю с члена на Европейския парламент Лусия Дуриш Николсонова  27 ]

State of the European Union: improved accessibility but important features missing  Състояние на Европейския съюз: подобрен достъп, но важни характеристики все още отсъстват.

Тази година по време на обръщението за състоянието на ЕС имаше за първи път досега превод в реално време на международен жестов език на главния канал, който предаваше адреса ( външна връзка) – и също на страницата на ЕП и на социалните медии на институциите. Това е крачка напред  в смисъла на достъпност. Но общността на хората с увреждания съжалява, че нямаше опция за предаване на текста в реално време, или поне беше трудно да се намери и че YouTube  канали можеха да генерират автоматично само на английски език.

 

UN experts criticise draft EU law on protection of adults  Експертите на ООН критикуват проекто закона на ЕС за защита на възрастните хора.

В началото на август двама експерти –  Специалният Докладчик на ООН за правата на хората с увреждания и Независимият експерт на ООН за човешките права на по възрастните  хора критикуваха в съвместно издание предложението на ЕК за Наредба и Директива на Съвета, които да ръководят Хагската Конвенция за защита на възрастните хора European Commission's proposal for a Regulation and Council Decision governing the Hague Convention on the Protection of Adults  и по точно критикуваха  адекватността на това предложение в съответствие  с настоящите международни договори.

Полезна информация