Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание

  • Изкуствен интелект, образование и трудова заетост: възможности и предизвикателства;
  • Проектът на ЕФХУ „ ИИ и хора с увреждания;
  • Видео на Амнести Интърнешънъл за Закона на ЕС за ИИ и човешките права.

ИИ, образование и трудова заетост: възможности и предизвикателства.

През октомври 2023, ЕФХУ организира семинар за „Изкуствен интелект , интегрирано обучение и трудова заетост“. Мероприятието събра 80 участника, включително и експерти, членове на ЕФХУ,  които да обсъдят влиянието на ИИ върху хората с увреждания и по специално в образованието и трудовата заетост.

 

Дискусиите бяха ръководени от Maud Stiernet, независим изследовател и експерт за ИИ, Jutta Treviranus, Директор и професор от Център за изследване на  интегриран дизайн в Университета по изкуство и дизайн на Онтарио (OCAD) , Университет в Торонто , Eduard Fosch-Villaronga,  Професор и директор-изследовател по е- закони -Център за Закони и Дигитални технологии в университета в Leiden, Kave Noori, Служител на ЕФХУ за ИИ; и Humberto Insolera,  Член на изпълнителния комитет на ЕФХУ.

 

Между другите теми, те обсъждаха и увеличаващата се роля на технологията в нашия ежедневен живот, значението на човешката супервизия и обучение за ИИ, за да се избегне дискриминация, ИИ  като средство за персонализирано и индивидуално обучение, инструменти за наемане с ИИ, и участието на хората с увреждания във всички нива на развитие на ИИ за да се осигури разнообразие и интеграция.    

 Прочетете резюмето на събитието за ИИ, образование и заетост [ 4 ]

Проектът на ЕФХУ „ ИИ и хора с увреждания“

ЕФХУ признава потенциала на ИИ за голямото подобрение живота на хората с увреждания, но и отчита и потенциалните рискове. Тези рискове могат да бъдат значителни, и ние трябва да направим така, че да осигурим ИИ да се развива безопасно и с възможност за достъп и интеграция.  Чрез проекта си ЕФХУ защитава правата на хората с увреждания  във връзка с развитието  и употребата на технологиите за ИИ и как да се разшири знанието за правата на Европейското движение на хората с увреждания.

 

Искаме да изразим нашата благодарност на Европейския фонд за ИИ и общество, който финансира този проект и когото ще чуете  директно в следващия бюлетин.

 

Видео на Амнести Интърнешънъл за Закона на ЕС за ИИ и човешките права.

 

В последното видео за ИИ, Амнести Интърнешънъл обяснява как през последните десет години, технологиите на ИИ оказват все по-силно въздействие върху живота ни и засилват расизма и неравенството и увековечават нарушенията на правата на човека и дискриминацията.

 

Сега, в ситуация когато законодателите в Европейския съюз (ЕС) и държавите членки се надпреварват да приемат Закона за изкуствения интелект  (ИИ) до края на 2023 г. и в контекста на тристранни преговори по Закона за ИИ, Амнести Интърнешънъл в коалиция  с групи от гражданското общество, ръководени от Европейски дигитални права, настояват Европейските законодатели да забранят чрез закона за ИИ,  вредните технологии на ИИ.

 Видеото на Амнести Интърнешънъл за Закона на ЕС за ИИ и човешките права  [ 7 ]

 

 

Полезна информация