Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

 

Новини

 

Изявление на Международния алианс на хората с увреждания за ситуацията в Израел и окупираната Палестинска територия.

 

Международният алианс за хората с увреждания алианс на 14 глобални и регионални организации на хората с увреждания -  публикуваха „ Изявление за ситуация на хората с увреждания в Израел и окупираната Палестинска територия "Statement on the situation of persons with disabilities in Israel and the occupied Palestinian territory" заедно с Международният консорциум за развитие на хората с увреждания.

Като членове и на Алианса и Консорциума ние подкрепяме напълно това изявление, и по специално настояването за:

  • Адекватни и достъпни съобщения за предупреждение и постоянни комуникации и сигурни и достъпни пътища за евакуация;
  • Признаването на допълнителни бариери, с които се сблъскват хората с увреждания;
  • Взимане на всички подходящи мерки за да се осигури пълен достъп до всички основни потребности;
  • Консултация с хората с увреждания и техните представителни организации;
  • Изисквания на хората с увреждания да бъдат в основата на хуманитарната помощ, както е определено подробно в международните стандарти.

You can read the complete statement on our website.  Можете да прочетете цялото изявление на нашата уебстраница

Доклад на Наблюдението (Уоч) за човешките права: Газа: Израелските атаки, опустошителните блокажи за хората с увреждания.

 

 Докладът на "Хюман райтс уоч" разкрива опустошителните последици от офанзивата върху палестинските цивилни граждани с увреждания.

Това е резултат от интервюта с 13 души с увреждания в Газа – 10 от които са вътрешно разселени – плюс 2 члена на семейства на хора с увреждания и психолог.

"
Мащабната сухопътна офанзива на израелските военни в Газа увеличава неимоверно сериозните трудности за хората с увреждания да избягат, да намерят подслон и да си набавят вода, храна, лекарства и помощни средства, от които отчаяно се нуждаят." каза  Emina Ćerimović, старши изследовател по правата на хората с увреждания в  Human Rights Watch.  "САЩ и другите съюзници на Израел трябва да накарат Израел да предприеме всички необходими мерки за да защити хората с увреждания и да вдигне блокадата."

 Прочетете доклада „Газа: Израелски атаки, блокада, опустошителна за хората с увреждания“ [ 19 ]

 

Публикация за ръководство на IASC - Интеграция на хората с увреждания в хуманитарните дейности.

 

Inter-Agency Standing Committee (IASC) - Постоянният междуведомствен комитет (IASC) е най дълго съществуващият и на най- високо ниво хуманитарен координационен форум създаден от ООН.  Той издаде ръководство/ насоки показвайки ключовите стъпки, които хуманитарните организации трябва да предприемат за да идентифицират и посрещнат нуждите и правата на хората с увреждания, които са в голям риск да бъдат пропуснати в хуманитарни ситуации.

Препоръчаните действия поставят хората с увреждания в центъра на хуманитарната дейност, и като изпълнители и като членове на засегнатото население.

Насоки на IASC, Включване на хора с увреждания в хуманитарни действия [ 30 ]

 

 

 

Полезна информация