Посещение на Филипа Такър от Европейския форум на хората с увреждания по дейности на проект Възход, фаза 2, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България

Посещение на Филипа Такър от Европейския форум на хората с увреждания по дейности на проект Възход, фаза 2, изпълняван от Националния съвет на хората с увреждания в България

В периода 6-8 ноември 2023 г. в гр. София на посещение на Националния съвет на хората с увреждания в България /НСХУБ/ беше Филипа Такър, представител за Централна и Източна Европа на Европейския форум на хората с увреждания /ЕФХУ/.

Проведоха се редица срещи – първата от които на 6 ноември т.г. с изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания проф. Йорданов за запознаване с опита и добрите практики за подкрепа на хора с увреждания и работодатели чрез проектно финансиране.

На 7 ноември 2023 г. се проведе работна среща с ръководството на Съюза на слепите в България и членове на Националния съвет на хората с увреждания в България. По-късно в Базата на Съюза на слепите в България се състоя групова арт демонстрация  „Достъпността – мост между сетивата” за създаването на собствена творба – картина от всеки участник в обособена площ в базата. Участниците в груповата арт демонстрация 15 незрящи или с ограничено зрение, бяха подкрепени от художник-ментор Събина Данева, самата тя е с рядко заболяване. Подкрепата беше насочена при избор  на тема, техники, които могат да използват, наставления по време на работата, поддръжка от придружителите при избор на цвят за изобразяване на картината.