Работна среща с г-жа Филипа Такър в ЦУ на СИБ

Работна среща с г-жа Филипа Такър в ЦУ на СИБ