Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание

 • Предложената наредба за защита на възрастните хора трябва да бъде ревизирана.
 • Европейска карта на хората с увреждания – разширяване на обхвата и обратна връзка
 • Правата на пътниците: равен достъп до транспорта е основно правило.
 • Проучване за здравето – Увеличаващ се достъп за хората с увреждания до здравни грижи.  
 • Новини от Специалния докладчик на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Конструиране на устройства за всички – перспективите на индустрията и движението на хората с увреждания.

 

 

 

Предложената наредба за защита на възрастните хора трябва да бъде ревизирана.

 

Ние сме много разтревожени от сегашния текст на Предложението за Наредба за трансгранична защита на пълнолетни граждани Proposal for a Regulation for cross-border protection of adults. Отчитайки  значението  на законодателство, което се стреми да избегне конфликт в законите, по специално националните закони, и да осигури законова сигурност, според нас проекто текстът включва разпоредби, които водят до нарушаване на правата на хората с увреждания.
Ние сме по специално загрижени за следното:   

 • Признаване на лишаването от законова дееспособност в целия Съюз
 • Липса на яснота по отношение признаването на механизми за взимане на решения.
 • Улеснено трансгранично настаняване в институции, включително резидентни и психиатрични институции

Призоваваме Европейския парламент и Съвета към ЕС да изменят тази така предложена Наредба за да избегнат нарушаване на човешките права на хората с увреждания и по възрастните хора.

Прочетете нашите искания и изменения към Предложението за наредба за
трансгранична защита на пълнолетни лица. 17 ]

 

 

 

 

Европейска карта на хората с увреждания – разширяване на обхвата и обратна връзка

 

Европейската комисия предложи разширяване на обхвата на европейската карта за хора с увреждания до граждани на трети страни.


На 31 октомври, Европейската комисия предложи Директива, която да осигури възможността граждани от трети страни ( граждани извън ЕС, които живеят в страна от ЕС)  да могат да получат бъдещата Европейска карта за хората с увреждания и картата за паркиране. Предложението се нарича „ Предложение на Европейския парламент и Съвета за Директива, която да разширява Директива (
XXXX) за граждани на трети страни, които законово пребивават в някоя страна членка на ЕС "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council extending Directive [XXXX] to third-country nationals legally residing in a Member State". 

Ние приветстваме тази инициатива, която адресира някои от неотложните проблеми.  Каним ви да се  присъедините към нас за изпращане на обратна връзка на отворената онлайн консултация на европейската комисия за тази директива до 23 януари 2024 г.
European Commission's online open consultation.
 

Правата на пътниците: равен достъп до транспорта е основно правило.

 

Делегация от ЕФХУ, водена от Изпълнителния директор Надя Хадад се срещна на 31 октомври с наскоро назначения Генерален директор на Дирекция за Мобилност и транспорт, Магда Кочинска.

Нашата делегация се фокусира върху въпросите свързани с пътуването по въздух, като сподели многобройните проблеми, с които се сблъскват хората с увреждания, когато летят.

Read the outcomes of the meeting with the Director General of the European Commission's Directorate-General for Mobility and Transport, Magda Kopczynska  Прочетете резултатите от тази среща с  Генерален директор на Дирекция за Мобилност и транспорт, Магда Кочинска.

Проучване за здравето – Увеличаващ се достъп за хората с увреждания до здравни грижи.  

 

ЕФХУ издаде наскоро ново проучване в консултация с ICF от името на Европейската Изпълнителна Агенция за здраве и дигитални дейности. European Health and Digital Executive Agency (HaDEA).  

 Това проучване се стреми да подкрепи страните членки на ЕС, Исландия и

 

Норвегия с ръководство за увеличаващ се достъп до здравеопазване на хората с увреждания, с фокус на грижа за ракови болести: 

 • Създаване на карта и анализ на основните пречки пред достъпа до здравни грижи за хората с увреждания.
 • Изготвяне на насоки за това как да се увеличи достъпът и да се преодолеят пречките пред достъпа до здравни грижи (напр. в медицинските заведения, цифровите здравни услуги и други подходящи заведения)
 • Анализиране на положението на хората с увреждания по отношение на достъпа до скрининг на рака, диагноза и гриза за раково болни.

Успехът на проучването ще зависи до голяма степен от обратната връзка и приноса от организациите на хората с увреждания. Моля, следете за актуализации на проучването и възможности за участие.

Повече информация можете да намерите на нашата уеб страница. Health study 

Новини от Специалния докладчик на ООН за правата на хората с увреждания.

 

Миналата седмица, мандатът на Специалния докладчик на ООН, д-р Герард Куин свърши.
Ms. Heba Hagrass (Египет) беше назначена като назначена като новия Специалния докладчик на ООН за правата на хората с увреждания.
Не желаем всичко най добро на г-жа Хаграс  и благодарим на д-р Герард Куин за работата, която направи по време на мандата си и за избирането на ЕФХУ като негов административен секретариат. 

Конструиране на устройства за всички – перспективите на индустрията и движението на хората с увреждания.

 

На 8 юни, няколко представители на индустрията и защитници на правата на хората с увреждания се събраха по врене на Европейския Самит European Accessibility Summit  по достъпността и за да обсъдят настоящите възможности и трендове, свързани с достъпността, особено след приемането на Европейския закон за достъпността European Accessibility Act

Европейският закон за достъпността приет през 2019 г. има за цел да улесни по-добрия достъп до достъпни устройства, продукти и услуги в цяла Европа.

Европейският закон за достъпността прилага концепцията за истинско проектиране за всички, което беше установено с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 

Taka, как повлия приемането на Закона за достъпността върху достъпа до стоки и услуги?

Read the complete article with the summary of the event.  Прочетете цялата статия с резюмето от мероприятието.

 

Полезна информация