Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

 

Тема за Международния ден на хората с увреждания

 

Тази година тема за Международния ден на хората с увреждания ще бъде "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities"  „Обединени в действие за спасяване и постигане на целите за устойчиво развитие  за, с и от хората с увреждания“.

ООН също така ще проведе хибридно възпоменателно мероприятие на 1 декември
. Дискусията ще бъде структурирана около пет стълба на устойчивото развитие – хора, планета, просперитет, мир и сътрудничество.

 

 

 

Полезна информация