Прессъобщение от Европейския форум на хората с увреждания за Международния ден на хората с увреждания

Прессъобщение от Европейския форум на хората с увреждания за Международния ден на хората с увреждания

 


 

Европейските избори – кандидатите с увреждания трябва да имат равни шансове

На Международния ден на хората с увреждания, ние призоваваме политическите партии да изберат и подкрепят кандидати с увреждания, които са заинтересовани от участие в Европейските избори. От голямо значение е да се осигури разнообразие на населението в Европа, което да е представено в Европейския парламент.

Също така призоваваме Европейския съюз и националните правителства да направят така, че хората с увреждания да получат съответната подкрепа по време на техните кампании и да бъдат избирани на еднакви и равни условия с другите кандидати.

Когато Джейми Болинг влиза в политиката в Швеция, участието ѝ в нея е "двойно по-скъпо". Джейми е в инвалидна количка в едно недостъпно общество, което означава, че тя трябва да плати повече, за да отиде там където трябва да бъде. Въпреки това, нито една страна членка на ЕС не постави въпроса за специфична подкрепа за кандидатите с увреждания. 

 

Даже по лошо – много страни въведоха специфични законови рестрикции за хората с увреждания, възпрепятствайки ги да бъдат кандидати на избори. Това се случи в 9 страни от ЕС.

political participation of persons with disabilities" Нашият доклад от 2022 г за човешките права и политическото участие на хората с увреждания потвърждава, че ситуацията е тежка.  Хората с увреждания все още остават изключително непредставени  като избираеми кандидати, въпреки че са 15% от населението. Например, по малко от 5% от сегашните членове на Европейския парламент могат да бъдат идентифицирани като хора с увреждания.

Към горепосочените рестрикции, ние можем да включим и други общи предизвикателства за кандидати от малцинствените групи и представляващи маргинализирани идентичности. Тези общи предизвикателства включват превръщането на тези хора като обект на реч на омраза и тормоз, сблъскване със стереотипи, които се дължат на тяхната идентичност.  Това е още по зле за кандидати с множество пресичащи се идентичности, такива като жените с увреждания, лица от различни раси с увреждания и ЛГБТ + хора с увреждания.

 

Жените са вече малцинство в позициите на политическото лидерство, а в тяхната среда жените с увреждания са още по голямо малцинство.  Ето защо, жените с увреждания и другите кандидати с множество маргинализирани идентичности се нуждаят от таргетна подкрепа.

Тези бариери, често създадени от политическите партии и самите държави,
противоречат на ангажиментите на държавите към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейния член 29 „ Участие в политическия и обществен живот“ "participation in political and public life".

След 7 месеца, избирателите ще имат възможност да попълнят Институциите на Европейския съюз с представители на разнообразието на населението на съюза.  Но само ако политическите партии, националните правителства и Институциите на ЕС направят крачка напред и подкрепят хората с увреждания.

Днес ние призоваваме политическите партии да действат!  Призоваваме Европейския съюз и неговите страни членки да действат!

Едно такова действиет може да бъде „ достъп до избран финансов фонд“, който може да подпомогне финансово кандидати с увреждания, така че те да направят кампания при равни условия с другите кандидати"
access to elected office fund" .

Ние призоваваме политическите партии да:

 • Да подходят активно към хората с увреждания и да ги включат като кандидати.
 • Да предоставят допълнителна подкрепа и приложат мерки за увеличено участие на жените с увреждания като кандидати.
 • Да осигурят на кандидатите с увреждания провеждане на кампании на равна база с другите кандидати, като предоставят допълнителна подкрепа за преодоляване на бариерите за достъп или покрият разходи свързани с увреждането.
 • Да осигурят достъпност на информация, срещи, мероприятия и сгради за хората с увреждания.

Призоваваме Европейския съюз и неговите страни членки да :

 • Да отделят схеми и ресурси за подкрепа на кандидатите с увреждания.
 • Да приемат нов Европейски закон за изборите и националните закони, които да позволяват на хората с увреждания да гласуват и да се явяват на избори, без значение от легалния им статус.
 • Да се гарантира същото ниво на права за мобилни Европейски граждани с увреждания.
 • Да се гарантира достъпността на изборите, включително  и съответни действия за кандидатите с увреждания.
 • Да се поставят задължения за Европейските и национални политически партии за осигуряване на достъпност.
 • Да се предостави допълнителна подкрепа и приложи мерки за увеличаване на участието на жените с увреждания в политическия процес.
 • Да  се поставят правила за борба с тормоза над кандидатите, включително и кибер тормоз и насилие. Тези правила трябва да осигурят защита на жените с увреждания и на хората с увреждания и на други с пресичащи се идентичности.

Ние призоваваме всички действащи лица да подкрепят  жените с увреждания, които искат да се явят като кандидати за изборите, като тук се включи финансова помощ, и създаването на специфични мрежи и менторски програми.

Ние също така призоваваме всички действащи лица да се включат активно и да консултират хората с увреждания – чрез техните представителни организации – и да осигурят взимането на адекватни, подходящи и ефективни действия.

Янис Вардакастанис, Президент на Европейския форум на хората с увреждания каза: 
" Пътеката към ставане на кандидат е все още осеяна със законови и практически бариери за хората с увреждания. Политическите партии трябва да престанат да игнорират хората с увреждания – те трябва да ги подкрепят за да станат кандидати“.   

 
Свързани документи

 

 

Полезна информация