Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Съдържание

  • Европейската карта за хората с увреждания: необичайно бързо съгласие на Европейския съвет по позицията на ЕС.
  • Европейски избори: Кандидатите с увреждания трябва да имат равни шансове.
  • Доклад на ОИСР ( Организация за Икономическо сътрудничество и развитие) за Изкуствения интелект и трудовата заетост на хората с увреждания.
  • Резюмета на събития: Седмица на хората с увреждания в Европейския парламент и Глобъл Инклужън.

 

 

Европейската карта за хората с увреждания: необичайно бързо съгласие на Европейския съвет по позицията на ЕС

Съветът на ЕС, воден от Испанското председателство постигна бързо съгласие за Европейската карта за хората с увреждания и за Европейската карта за паркиране по време на срещата на Съвета за заетост и социални въпроси на 27 ноември.

Този бърз консенсус, постигнат за по малко от три месеца след предложението на Комисията, бележи важна стъпка напред към иницииране на преговори за окончателния текст. Тази ефикасност ярко контрастира със случаи на предложения, като например това от 2008 за „Директива за равноправно отношение“, която остана забутана и нерешена от Съвета  за неопределено време. Ние поздравяваме Испанското председателство за постигане толкова бързо на общ подход и за това че ни приближава още една стъпка напред към превръщане в реалност на Европейската карта за хората с увреждания и Европейската карта за паркиране.

Ние сме щастливи също така и за това, че Съветът запази много голяма част от оригиналното предложение на Комисията и много важни точки останаха непроменени.

Все пак има и недостатъци. ЕФХУ забеляза, че са прибавени две изключения към обхвата, предотвратяващи еднакво признаване за услуги попадащи в следните категории:

 

  1. Възмездни и безвъзмездни услуги за по дълготрайна интеграция, хабилитация или рехабилитация на хората с увреждания.
  2. Специални условия или преференциално отношение за достъп до специфични услуги, предоставяни на хората с увреждания, които ще са обект на допълнителни критерии, включително и индивидуална оценка или специфично решение на базата  на правото на инвалидност.

Read the outcomes of the agreement on the EU Disability Card.  Прочетете, резултатите от съгласието на Европейския съвет за Европейската карта за хората с увреждания.

 

Ръководство: добри практики за политическо участие на хората с увреждания.


В навечерието на Европейските избори, на 6 декември, Европейската комисия публикува ръководство, очертаващо добрите практики за участието на хората с увреждания в изборния процес.

Това ръководство от 50 страници е част от пакет от мерки, които са разработени в рамките на Стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030
Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030
Фокусът на това ръководство е да очертае стъпките, които трябва да се предприемат за да:

  • Да се създадат условия и среда за подкрепа на равнопоставено участие в изборите.
  • Да се подобри работата с обществеността по отношение на хората с увреждания през изборния цикъл.
  • Да се приложи универсален дизайн и разумно настаняване в изборния цикъл по отношение на процедурите, съоръженията и материалите.

 ЕФХУ подготвя статия, която ще анализира пълноценно ръководството и която ще бъде публикувана следващата седмица.

Read the 
guide of good electoral practices in Member States addressing the participation of citizens with disabilities in the electoral process.  Прочетете ръководството за добрите практики в страните членки, по отношение на участието на хората с увреждания в процеса на избори.

Европейски избори: Кандидатите с увреждания трябва да имат равни шансове.

 

 

По случай Международния ден на хората с увреждания, честван на 3 декември, ние призоваваме политическите партии активно да подкрепят кандидатите с увреждания, които са изявили интерес за участие в Европейските избори.

Нашият доклад от 2022 г. за Човешките права в частта си за политическото участие на хората с увреждания "
political participation of persons with disabilities" потвърждава факта, че ситуацията е тежка. Хората с увреждания остават крайно недостатъчно представени за избор, макар и да са 15% от населението.  Например, по малко от 5% от сегашните членове на Европейския парламент могат да се идентифицират като хора с увреждания.

Ето защо, ние призоваваме Европейския съюз и националните правителства да осигурят на хората с увреждания подкрепа в кампаниите и изборите на равни основания с останалите кандидати.

Read our statement on political participation. Прочетете нашето изявление за политическото участие.

 
 

Доклад на ОИСР ( Организация за Икономическо сътрудничество и развитие) за Изкуствения интелект и трудовата заетост на хората с увреждания.

 Докладът на ОИСР ( Организация за Икономическо сътрудничество и развитие) за „ Използване на  Изкуствения интелект (ИИ) за подкрепа  на хората с увреждания в сферата на трудовата заетост“  разглежда как ИИ може едновременно да помогне и да постави предизвикателства пред хората с увреждания в намиране на работа.

Докладът идентифицира четири вида инструменти на ИИ, които могат да подпомагат хората с увреждания на пазара на труда, такива които предоставят  директна помощ или смяна на работното място. 

ЕФХУ сподели тревога по отношение на поверителността, и необходимостта всеки да бъде включен в разработването на ИИ.  В доклада се отбелязва, че ИИ може да направи нещата по неравностойни, но може също така и да създаде по интегрирани работни места.  Говори се също за предизвикателствата като надеждност на ИИ и дискриминация и се предлага действия от страна на правителствата, правила срещу дискриминацията и по добра подкрепа за проучванията за ИИ.

Можете да прочетете цялата статия на нашата уеб страница  
read the full article on our website и да проверите доклада на ОИСР тук check out the full report on OECD iLibrary for more info

Резюмета на събития: Седмица на хората с увреждания на Европейския парламент и Глобал инклужън

Поглед към Седмицата на хората с увреждания на Европейския парламент.

Миналата седмица, Европейският парламент организира първата си седмица на хората с увреждания и така отбеляза Международния ден на хората с увреждания.

Тази седмица се проведе от 27 ноември до 4 декември. Европейският парламент и неговите комитети и органи организираха различни дебати, събития или гласувания в подкрепа на правата на хората с увреждания.

throwback to this awareness-raising week at the European Parliament!  Днес, ние споделяме с вас по важното от тази седмица за повишаване на осведомеността за хората с увреждания в Европейския парламент.

 

 

 

 

Полезна информация