По наш сигнал бе осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в гр. Пловдив

По наш сигнал бе осигурена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в гр. Пловдив

В Съюза на инвалидите в България получихме информация от координатора на СИБ за регион Пловдив Пламен Стоянов, че на адрес: гр Пловдив, район Южен, ул. „Даме Груев“, протичат ремонтни дейности по изграждането на тротоари и пътно платно и не се изграждат скосения на тротоарите за осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Председателят на СИБ, както лично и Пламен Стоянов сезираха за случая Комисията за защита от дискриминация, която от своя страна е направила предписание на Община Пловдив. Пропуските са отстранени и вече са изградени скосения на тротоарите. Резултатът е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

 Прилагаме снимков материал:

 Преди