Съюзът на инвалидите в България разкри ново работно място в град Пловдив по Проект, финансиран от АХУ

Съюзът на инвалидите в България разкри ново работно място в град Пловдив по Проект, финансиран от АХУ

На 22 януари 2024 г., ръководството на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ покани широката общественост в Пловдив на събитие за  разкриване на  ново работно място за лице с увреждания. Работното място е за длъжността Координатор за Област Пловдив, на която длъжност е назначен на трудов договор Пламен Стоянов, ползващ инвалидна количка в ежедневието си. Завършил е висше образование в ПУ „П. Хилендарски“ – специалност „Лингвистика с английски и френски езици и IT технологии“.

Новото работно място е по Проект „Осигуряване на заетост за хора с трайни увреждания, чрез инвестиране в оборудване на ново работно място в гр. Пловдив и приспособяване на работно място в гр. Сливен“. Проектът е спечелен от СИБ и финансиран от Агенция за хората с увреждания.

На събитието присъстваха  Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания – проф. д-р Георги Йорданов, Зам.-кметът на Община Пловдив по социалната политика - г-н Николай Бухалов, Кметът на Район „Южен“ – г-н Атанас Кунчев, Директорът на Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив г-жа Веселина Ботева, Председателят на Съюза на инвалидите в България - г-н Георги Колев,  представители на местните медии - Българска национална телевизия, Българско национално радио и информ. сайт „Пловдив прес“.

С реализацията на проекта се разкри и оборудва ново работно място в град Пловдив – Регионална организация на СИБ за човек с увреждания, като се осигури дългосрочна и постоянна заетост на лице от целевата група.

По проекта се закупиха необходимата офис техника, обзавеждане и технически пособия, спомагащи служебните задължения на координатора.

Приветствие към гостите, към новия координатор и участниците в събитието отправи председателят на СИБ - Георги Колев, който изтъкна, че партньорството между СИБ, Агенция за хората с увреждания и Община Пловдив допринесе за разкриване на това работно място. Председателят на СИБ подари за новия офис на координатора картина на художничката Елена Вълканова, която също е от Пловдив и се придвижва на инвалидна количка.

Изказвания и поздравления към инициативата на СИБ направиха и официалните лица – Проф. Йорданов, г-н Бухалов, г-н Кунчев и г-жа Ботева. Всички те пожелаха ползотворна работа на новия координатор и на Регионалната организация на СИБ.

По същия проект се преоборудва с нова офис техника съществуващо работно място в гр. Сливен за длъжността Координатор за областта.

С реализирането  на проекта, СИБ надгради своя опит в изпълнение на дейности от инвестиционен характер за осигуряване на благоприятни условия на труд. Целта е да се задържат опитни, енергични и квалифицирани служители, които ще развиват основните дейности на Съюза на инвалидите по места.

 Вижте информацията от медиите за събитието:

https://www.plovdiv-press.bg/2024/01/22/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/382571/

https://www.youtube.com/watch?v=s3TlGc2IcqQ

https://www.youtube.com/watch?v=14FWiHtRTFo

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезна информация