Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

 

Съдържание

Страните членки на ЕС не криминализират насилствената стерилизация и изнасилването

Съветът на ЕС отслабва задълженията за спазване на човешките права в правилата на веригата за доставки на бизнеса.

Приносът на ЕФХУ за поканата за данни за 2024 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието

Интеграция на хората с увреждания в Делегациите на ЕС

 

Новини

 

Позор! Страните членки на ЕС не криминализират насилствената стерилизация и изнасилването!

 

Ние сме разочаровани от решението на Съвета на ЕС да изключи насилствената стерилизация като престъпление в Директивата за насилие срещу жените. 

От оригиналното предложение  липсваше криминализацията на насилствената стерилизация, но Европейският парламент включи настояванията на движението на хората с увреждания в тяхната позиция за преговорите.  Водещият преговарящ  член на ЕП  Frances Fitzgerald разкри, че преговарящите от Съвета не само са отхвърлили включването на насилствената стерилизация като престъпление, но са изпуснали в текста  и изнасилването, базирано на липса на съгласие. Тя посочи Френското и немското правителства като по специално отговорни за блокиране на одобрението на по широк списък от престъпления.

Сега Европейският парламент трябва да реши дали те ще приемат позицията на Съвета за да одобри Директивата.

Ние възобновяваме нашия призив:

Към страните членки на ЕС да спрат насилието срещу жените и девойките с увреждания в цялото тяхно разнообразие и по специално да се прекрати насилствената стерилизация.

Към институциите на ЕС да гарантират достатъчна подкрепа за правата на жените и девойките с увреждания в тази Директива, като включат достъпна информация и услуги за жертвите, а също и утежняващи вината обстоятелства за извършители на насилие срещу лице с увреждане. 

  

Прочетете цялата статия за насилствената стерилизация тук.

Read the complete article on forced sterilisation

Съветът на ЕС отслабва задълженията за спазване на човешките права в правилата на веригата за доставки на бизнеса.

 

Ние публикувахме отворено писмо open letter , в което разглеждаме опита на Съвета на ЕС да изключи човешките права, включително и правата на хората с увреждания от Директивата за „Надлежна проверка на корпоративната устойчивост“, по време на последната фаза на договаряне Due Diligence Directive .

Директивата за „Надлежна проверка на корпоративната устойчивост“, ще задължи бизнеса да осигури техните вериги за доставка да уважават договори за човешките права, като например Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Обаче, Съветът на ЕС се опитва да отслаби необходимостта от респект за човешките права като премахне споменаването на редица договори за човешките права – включително и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания–от анекса на Директивата и ги прехвърли към неясно и мимолетно споменаване в мотивите.

Това е недопустимо. Хората с увреждания и другите маргинализирани групи са диспропорционално засегнати от несправедливи практики на наемане на труд и експлоатация.

Прочетете прес съобщението  press release и нашето отворено писмо тук  open letter 

 Приносът на ЕФХУ за поканата за данни за 2024 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието

 

Ние приветстваме поканата за данни за 2024 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието call for evidence on the EU Justice Scoreboard 2024.

През 2022, Информационното табло за данни направи положителна  стъпка чрез включване на данни за подкрепа на хората с увреждания в техния достъп до правосъдие. Тази информация е много важна за достъп до ефективна съдебна система и справедливост, а също така и за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Обаче, в Информационното табло за 2023 г не се споменават хората с увреждания. Ние припомняме, че Европейската комисия има задължението да докладва за достъпа до правосъдие като страна към Конвенцията на ООН. Това е изключително важно, особено защото сега се провеждат прегледи на ЕС от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  до 2025 г.

Explore the full input on the 2024 Justice Scoreboard for more insights Разгледайте пълния принос за 2024 Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието

 

Интеграция на хората с увреждания в Делегациите на ЕС

През декември и януари, служители на персонала на ЕФХУ се включиха в две вътрешни срещи на Европейската Комисия за споделяне на информация за интеграцията на хората с увреждания

Тези срещи включваха персонал, базиран в Брюксел на Главна Дирекция DG ECHO (Дирекция на ЕК работеща за хуманитарна и гражданска защита) и делегации от Главни дирекции DG INTPA и DG NEAR (Дирекции на ЕК работещи за международно сътрудничество и съседните страни). Разискваните теми на срещите бяха за дейности с хуманитарни и климатични цели.

 

 

Полезна информация