Информация от Европейския форум на хората с увреждания

Информация от Европейския форум на хората с увреждания

 

Новини

 

Постигнато споразумение за Европейска карта на хората с увреждания

 

На 8 февруари т.г.  Европейските институции постигнаха временно споразумение за Европейската карта за хората с увреждания, като така направиха голям напредък за свободата на движението на хората с увреждания.

Това временно споразумение представлява значителна крачка напред към превръщането на картата в реалност.

ЕФХУ  приветства това решение и включването на многочислени положителни точки, и по специално:

·       Включване на транспортни услуги, въпреки че ще има някои изключения;

·       Включване на разпоредби за достъп до подкрепа, когато се взима участие в Европейски програми за мобилност.

·       Европейската карта за хората с увреждания ще се издава и подновява безплатно.

·       Ще има уеб сайтове на Европейско и национално нива с информация за картата.

·       Защитни мерки, за да се запази информацията за картоносителите.

·       Всяка страна членка може да реши да издаде картата за по дълги периоди от време.

Недостатъци:

 

Ние сме обаче разочаровани от това, че някои от нашите искания не бяха включени:

·       Крайните срокове за транспониране и прилагане са много дълги: Страните членки ще имат 42 месеца за да започнат да предоставят картите, включително 30 месеца за прилагане на законодателството ( това  е срокът за създаване на националните закони в тази връзка). Това означава, че картата ще стане реалност след 5 години!  

·       Временен достъп до помощта и надбавки за увреждане когато лицата с увреждане се преместват да работят и учат в чужбина.  Както е в момента, хората с увреждания няма да имат достъп до подкрепа докато тече дългият процес на повторна оценка на тяхното състояние.  Европейското движение на хората с увреждания ще продължи своята борба за пълна свобода на движението.

·       Европейско финансиране да подкрепя прилагането на картите от страните членки.

·       Ние също така сме разочаровани, че беше прието изключение, което ще позволи изключването на някои специфични услуги в случаи когато специалният  достъп  или предоставени отстъпки зависят от допълнителни оценки

 

ЕС позорно не забранява насилствената стерилизация.

 

Дълбоко сме разочаровани от решението на Европейските институции да не криминализират насилствената стерилизация според постигнатото от тях споразумение по отношение на Директивата за борба срещу насилието над жени и домашното насилие.

Искаме да отбележим, че тази Директива ще предостави някои подобрения за правата на жените и девойките с увреждания. Обаче, криминализирането на насилствената стерилизация в целия Европейски съюз, можеше да подобри  изключително живота на безбройни жени и да предаде съобщението, че правата на жените с увреждания имат значение.Нашият доклад посочва и страните, които най спешно трябва да направят промени в техните национални закони като последват примерите на Белгия, Малта, Испания и Швеция.

Прочетете тук: EU shamefully fails to ban forced sterilisation.

 

Испания предаде председателството на Съвета на Белгия: нашата оценка

 

След приемането на председателството на Европейския Съвет от Белгия на 1 януари, ЕФХУ издаде оценката си на прогреса по въпросите на хората с увреждания, постигнат по време на Испанското председателство evaluation of the progress made on disability issues during Spain's Presidency и преглед на програмата на Белгийското председателство overview of what the Belgian Presidency's Programme contains for persons with disabilities.

Като цяло, Испания постигна някои значителни успехи за хората с увреждания. По важните включват:

·       Reaching an agreement on the European Disability Card and European Parking Card Постигане на споразумение за Европейската карта за хората с увреждания и Европейската карта за паркиране за рекордно време.

·       Presidency's High-Level Meeting focusing on persons with disabilities on 16 November, Declaration on the right to vote. Среща на върха, организирана от Председателството на 16 ноември с фокус хората с увреждания. На тази среща 23 страни членки приеха съвместна Декларация за правото на гласуване.

Нашата основна надежда към Белгийското председателство по времето на неговия по кратък мандат съвпадащ с юнските европейски избори е успешният завършек на преговорите за Европейска карта за хората с увреждания и Европейска карта за паркиране.  

Ние очакваме споразумения и по определен брой законодателни файлове, засягащи хората с увреждания, включително и

Окончателно споразумение за Директива за борба срещу насилието над жените (which already took place ; което вече се състоя)

Окончателните споразумения за Закона за Изкуствения интелект, Директивите за стандартите за равнопоставени органи, ревизия на Директивата за анти-трафика; общият подход за създаването на набор от Талантите на ЕС и ревизия на правата на жертвите;

Разблокиране на Директивата за равностойно отношение; и

Заключение за Директивата за корпоративна надлежна проверка и корпоративна устойчивост  Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

 

Прочетете нашата оценка на Испанското председателство evaluation of the Spanish Presidency of the Council: renewed focus on disability rights.
Прочетете резюме на програмата на Белгийското председателство Belgian Presidency: high expectations from the disability movement.

 

Приоритети на хората с увреждания създадени за експертите на Комитета за  Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

 

Комитетът от независими експерти за Конвенцията за правата на хората с увреждания (CRPD) ще ревизира прилагането на Конвенцията от определен брой Европейски нации в следващата 30 сесия и 29 предварителна сесия, които ще се състоят през месец март 2024 г.

ЕФХУ издаде обновен информационен документ за експертите. Той определя основните приоритети на Европейско ниво и регионалните въпроси, които оказват директно влияние върху хората с увреждания в техните страни.

Определен брой подобрения в сравнение с версията на информационния документ от  от юли 2023 г включват:

·       Оттеглянето на проекто допълнителния протокол на Конвенцията от Овиедо;

·       Публикуване на законодателното предложение за Европейка карта на хората с увреждания и европейска карта за паркиране;

·       Ревизия на Директивата за правата на жертвите;

·       Прочетете Информационния документ тук information note to CRPD committee experts: Disability priorities at the European level.

Женският Комитет на ЕФХУ споделя постиженията си през 2023 г и работния си план за 2024 г

 

·       Комитетът на жените на ЕФХУ издаде доклад  за своите активности през 2023 г, като сподели постигнатите успехи по определен брой дейности базирани на работния план 2023 – 2026 г. 

Някои от техните дейности включват:

·       Защита на правата на жените с увреждания при Европейските инициативи за борба на насилието срещу жените, правата на жертвите и зловредни практики. ЕФХУ продължава кампанията си за забрана на насилствената стерилизация.

·       Подготовка и приемане на 3я Манифест на ЕФХУ за жените и девойките с увреждания.

·       Публикуване на обновената версия на ръководството на ЕФХУ за ангажимента с Комитета на ООН за елиминиране на дискриминацията срещу жените (CEDAW).

Женският Комитет издаде също така и работния си план за 2024 г., определящ техните планове за консолидиране на дейностите досега и ръководство на  работата на ЕФХУ в сферата на правата на жените и равенството между половете като цяло.

Read the 2023 Report on EDF Women's Committee work and achievements.  Прочетете Доклада за 2023 г
Read the 2024 Workplan for the Women's Committee.  Прочетете работния план за 2024 г.

 

 

Полезна информация