Съобщение за медиите от Европейския форум на хората с увреждания

Съобщение за медиите от Европейския форум на хората с увреждания

Споразумение по Акта за изкуствен интелект: частична победа по отношение на достъпността

Споразумението на европейските институции по така наречения "Акт за изкуствения интелект" [2] включва няколко полезни разпоредби, въпреки че не отговаря на "златния стандарт", на който се надявахме ние и други организации на гражданското общество.

Присъединяваме се към предварителния анализ на други организации на гражданското общество, според които Законът не е достатъчно задълбочен, за да защити напълно правата на човека. Отбелязваме обаче, че е постигната частична победа по отношение на достъпността за хората с увреждания, тъй като високорисковите системи за изкуствен интелект ще трябва да отговарят на изискванията за достъпност. Това е важно включване и ние приветстваме факта, че то е включено в окончателното споразумение.

Европейският форум на хората с увреждания ще разработи помощни материали, които да насочват нашите организации членки към прилагането на Закона за изкуствения интелект.

Янис Вардакастанис, президент на Европейския форум на хората с увреждания, заяви: Изкуственият интелект може да създаде значителни рискове за хората с увреждания и други маргинализирани групи, ако не бъде правилно регулиран. Законът за изкуствения интелект разглежда правата на човека, но не толкова задълбочено, колкото се надявахме - сега призоваваме Европейския съюз да запълни този пропуск с бъдещи инициативи.

 

 

Свързани документи:

Информационен бюлетин "Изкуственият интелект и уврежданията [3]

Проект за приобщаване на хората с увреждания към изкуствения интелект (ИИ) [4]

 

Полезна информация