Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Новини от Европейския форум на хората с увреждания

Институциите на ЕС обсъждат напредъка по правата на хората с увреждания през последните 5 години

Представители на трите основни институции на ЕС се срещнаха на 23 април в Европейския парламент в Страсбург, за да обсъдят постигнатия напредък по правата на хората с увреждания по време на този законодателен мандат и оставащите предизвикателства за следващия законодателен мандат.  

Домакин на срещата беше Мрежата на CRPD на Европейския парламент. На него присъстваха:

Белгийският министър на хората с увреждания Карин Лалие, представляваща белгийското председателство на ЕС;

Еврокомисарят по въпросите на равенството Хелена Дали;

Нашият вицепрезидент Пат Кларк; и

Редица членове на Европейския парламент, включително евродепутатът Катрин Лангензипен, председател на рамката на CRPD, и председателят на комисията по заетост и социални въпроси Драгош Пислару.

Нашият вицепрезидент Пат Кларк сподели  исканията на европейското движение на хората с увреждания , като се фокусира върху: 

1. Повече ресурси и услуги за политиките за равенство, фокусирани върху правата на хората с увреждания в институциите на ЕС;

2. Законодателство за осигуряване на наличието и достъпността на помощните технологии;

3. Създаване на гаранция за заетост и умения за хора с увреждания, за да се насърчи участието на хората с увреждания на отворения пазар на труда. 

 

 

Полезна информация