Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

Прес съобщение на Европейския форум на хората с увреждания

ЕФХУ издаде ръководство: Прилагане на законодателството на ЕС за хората с увреждания - като физическо лице или организация

Днес пускаме ръководство, което помага на хората с увреждания и техните организации да гарантират, че съществуващото законодателство относно правата на хората с увреждания защитава техните права.

Ръководството, „ Набор от инструменти за правоприлагане на EDF “, представя списък с организации, с които хората с увреждания могат да се свържат, ако правата им са били нарушени. Тези организации могат да им помогнат да потърсят обезщетение (като компенсация) или да гарантират разрешаването на ситуацията.

Ръководството посочва, че:

Все още има дискриминация, основана на увреждане, и достъпността не винаги е гарантирана. Когато законите не се спазват, трябва да се упражни натиск. Под натиск имаме предвид процеса на задължаване на държава членка, компания, организация или физическо лице да спазват определен закон. С други думи, да се уверим, че изпълняват това, което се изисква от закона.

 

Разделен е на четири раздела:

Първите два раздела се фокусират върху несъдебното правоприлагане – организации и органи, които могат да защитават нашите права, но не са съдилища. Те включват например Европейската комисия или органите за равенство.

Втората част се фокусира върху механизма, който хората могат да използват, за да подкрепят съдебния процес, т.е. когато трябва да отидат в съда. Те включват например про-боно правни услуги или европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Ръководството включва подробни инструкции кога и как да се използват тези механизми и дава примери за успешни действия за прилагане на законодателството за хората с увреждания.

Полезна информация