Проект По програма ФАР "Развитие на гражданското общество" СИБ започна работа по проект "Граждански инициативи на хората с увреждания "Европа и ние"

Проект По програма ФАР "Развитие на гражданското общество" СИБ започна работа по проект "Граждански инициативи на хората с увреждания "Европа и ние"

Полезна информация