СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

СИБ - модерна европейска организация - коректив и партньор на местната администрация Това е заглавието на проекта, спечелен от СИБ по Оперативна програма "Административен капацитет"

Полезна информация