Проведе се и обучението на втората група по проекта Прочетете информацията

Проведе се и обучението на втората група по проекта Прочетете информацията

Полезна информация