Документално проучване на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

Документално проучване на успешни практики и модели в България и Европейските страни в сферата - планиране стратегическото развитие на НПО на и за ХУ

Полезна информация