Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник "Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

Застъпническа кампания - Кръгла маса - 28 април, Перник "Децата с увреждания и тяхното интегрирано обучение"

Полезна информация