Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г. Прочетете тук

Стратегия на СИБ за постигането на достоен живот за хората с увреждания, 2009 - 2013 г. Прочетете тук

Полезна информация