Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество по проект "Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания"

Публична покана за определяне на изпълнител по Програма за трансгранично сътрудничество по проект "Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания"

Допълнителни документи по процедурата

Полезна информация