Прессъобщение ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6

Прессъобщение ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВO ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ -БЪЛГАРИЯ 2014-2020 ПРОЕКТ “ПЪТЕКИ ЗА ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ”АБР. “ДОСТЪП ДО НАСЛЕДСТВО” РЕФ. №2055MIS КОД5018890ДОГОВОР№ В2.6С.06 / 15.12.2017 ПРОЕКТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ 6

Събитието е първо за проекта и се организира от партньор № 6 Съюз на инвалидите в България с подкрепата на партньор 9 Сдружение Регионален младежки парламент Кърджали (България)и партньор 8 Сдружение Екосвят Родопи Смолян (България). Партньори по проекта са и: Управляващ орган на Национален парк Родопи(водещ),Национална конфедерация на хората с увреждания (инициатор), Фонд за регионално развитие на Централна Македония, Община Волви и Технологичен образователен институт на Централна Македония -Катедраза управление на бизнесаот Гърция; Агенция за местно икономическо развитие -Разлог от България. Бюджетът за проекта възлиза на 1 295 840€, а за нашата организация е отпусната сума от 142 300€ за дейностите, които ще изпълни. Проектът е двугодишен. Основната му цел е да подкрепи устойчивия туризъм, свързан с природното икултурното наследство в трансграничния район, и да консолидира района като международна туристическа дестинация с повишенадостъпност чрез серия от дейности, предназначени да подкрепят местния туризъми спектъра от услуги, свързани с него. Освен всичко друго, проектът цели: -обмен на ноу-хау, експертни познания и добри практики, свързани с подобряването на достъпа до инфраструктурите за природно и културно наследство между партньорите; -да се повиши чувствителността на местните субекти към значението и потенциала на културния туризъм и да се приемат стратегии за тяхното жизнеспособно и всеобхватно планиране и развитие; -да се съберат данни относно достъпността и улеснениятаза посетителите с увреждания и възрастните граждани доключовите културни и природни ресурси в района и -изготвяне на съвместно проучване за стратегическото проектиране и планиране на брандирането на трансграничната териториякато международна туристическа дестинация за възрастни граждани и хора със специални потребности, предлагащи високо качество на ниски достъпни цени. В този контекст, проектът “Достъп до наследство“(Access2Heritage) включва кампании за повишаване на познанията и чувствителността на местно ниво, организиране и домакинстване на фестивал и обучителни семинари за засилване на достъпния туризъм. ОТКРИВАЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ще може да проследите на живо от страницата “ACCCESS2HERITAGE”във FACEBOOK,където има повече информация за проекта. Там в последствие може постоянно да се запознавате с изпълнението на неговите дейности. Вижте: Снимка на читалище "Обединение"

Полезна информация