Welcome to the website of

member of the European Forum of People with Disabilities.

Latest news

Date: 20.05.2024

СИБ участва в конференция относно реализацията на проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

  На 20 май т.г. Председателят на СИБ г-н Георги Колев присъства на конференция, организиран...
read more
Date: 17.05.2024

Възможност за кандидатстване за високотехнологични помощни средства чрез Агенцията за социално подпомагане

В периода 17.05.2024 – 17.07.2024 г. Агенцията за социално подпомагане обявява процедурата за ...
read more
Date: 16.05.2024

Новини от Централната избирателна комисия

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за наро...
read more
Date: 15.05.2024

СИБ участва в Годишно Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания и на конференция „Технологии в заетостта. Стъпка към приобщаването”

  Председателят на СИБ г-н Георги Колев взе участие в Годишното Общо събрание на Европейския...
read more

KURAZH magazine

Useful information